[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>Condicions d'&uacute;s<\/h2>\r\n<p>L'&uacute;s d'aquest web implica l'acceptaci&oacute; plena dels termes i condicions del present av&iacute;s legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol. Tota persona usu&agrave;ria del web, independentment de la jurisdicci&oacute; territorial des de la qual es produeixi el seu acc&eacute;s, accepta el compliment i respecte d'aquestes cl&agrave;usules amb ren&uacute;ncia expressa a qualsevol altre fur que li pogu&eacute;s correspondre.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Cargando datos. Un momento, por favor...