[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>Ag&egrave;ncia immobili&agrave;ria<\/h2>\r\n<p><strong>TECNOFINQUES&nbsp;<\/strong>est&agrave; regentat i dirigit per Vicen&ccedil; Armangu&eacute;, agent de la propietat immobili&agrave;ria i arquitecte t&egrave;cnic.<\/p>\r\n<p><strong>Tecnofinques&nbsp;<\/strong>disposa de col&middot;laboradors, experts, t&egrave;cnics i professionals, que donaran resposta a qualsevol dels problemes que es puguin plantejar, oferint un servei d'assessorament jur&iacute;dic, assegurances, i de redacci&oacute; de projectes, estudis i mem&ograve;ries d'arquitectura i de la construcci&oacute;.<\/p>\r\n<p>Si necessita comprar, vendre o llogar una finca, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, sense cap comprom&iacute;s i amb total confidencialitat.<\/p>\r\n<p><strong>TECNOFINQUES est&agrave; especialitzat en:<\/strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\r\n<p>Compravenda de finques r&uacute;stiques i urbanes<\/p>\r\n<p>Gesti&oacute; de patrimonis<\/p>\r\n<p>Administraci&oacute; de lloguers<\/p>\r\n<p>Gestions administratives i tramitacions<\/p>\r\n<p>Alteracions cadastrals<\/p>\r\n<p>Expedients registrals i notarials&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\r\n<p>Taxacions i valoracions immobili&agrave;ries<\/p>\r\n<p><strong>Tecnofinques<\/strong>&nbsp;&eacute;s membre fundador de les agrupacionsl'<strong>Apialia Costa Brava - Figueres<\/strong>&nbsp;i <strong>AICAT Empord&agrave;<\/strong>, integrada per unes 20 ag&egrave;ncies immobili&agrave;ries de l'Alt Empord&agrave;, de Figueres, Llan&ccedil;&agrave;, L'Escala, Sant Pere Pescador, Roses i Castell&oacute; d'Emp&uacute;ries, que permet comercialitzar qualsevol finca en quasi 200 ag&egrave;ncies immobili&agrave;ries de tot Catalunya, i amb una important expansi&oacute; a nivell internacional.<\/p>\r\n<p>Les agrupacions d'ag&egrave;ncies immobili&agrave;ries treballen en total coordinaci&oacute; i col&middot;laboraci&oacute;, amb un estricte codi &egrave;tic, garantint sempre la legalitat i transpar&egrave;ncia de les operacions immobili&agrave;ries.<\/p>\r\n<h2>Serveis t&egrave;cnics immobiliaris<\/h2>\r\n<p>Projectes t&egrave;cnics<\/p>\r\n<p>Gesti&oacute; i direcci&oacute; d&rsquo;obres<\/p>\r\n<p>C&egrave;dules habitabilitat<\/p>\r\n<p>Certificat d'efici&egrave;ncia energ&egrave;tica<\/p>\r\n<p>Inspecci&oacute; t&egrave;cnica d'edificis ITE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\r\n<p>Certificats, informes i dict&agrave;mens<\/p>\r\n<p>Medici&oacute; d&rsquo;edificis, solars i terrenys<\/p>\r\n<p>Assessorament t&egrave;cnic i urban&iacute;stic<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Agència immobiliària

TECNOFINQUES està regentat i dirigit per Vicenç Armangué, agent de la propietat immobiliària i arquitecte tècnic.

Tecnofinques disposa de col·laboradors, experts, tècnics i professionals, que donaran resposta a qualsevol dels problemes que es puguin plantejar, oferint un servei d'assessorament jurídic, assegurances, i de redacció de projectes, estudis i memòries d'arquitectura i de la construcció.

Si necessita comprar, vendre o llogar una finca, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, sense cap compromís i amb total confidencialitat.

TECNOFINQUES està especialitzat en:         

Compravenda de finques rústiques i urbanes

Gestió de patrimonis

Administració de lloguers

Gestions administratives i tramitacions

Alteracions cadastrals

Expedients registrals i notarials        

Taxacions i valoracions immobiliàries

Tecnofinques és membre fundador de les agrupacionsl'Apialia Costa Brava - Figueres i AICAT Empordà, integrada per unes 20 agències immobiliàries de l'Alt Empordà, de Figueres, Llançà, L'Escala, Sant Pere Pescador, Roses i Castelló d'Empúries, que permet comercialitzar qualsevol finca en quasi 200 agències immobiliàries de tot Catalunya, i amb una important expansió a nivell internacional.

Les agrupacions d'agències immobiliàries treballen en total coordinació i col·laboració, amb un estricte codi ètic, garantint sempre la legalitat i transparència de les operacions immobiliàries.

Serveis tècnics immobiliaris

Projectes tècnics

Gestió i direcció d’obres

Cèdules habitabilitat

Certificat d'eficiència energètica

Inspecció tècnica d'edificis ITE                    

Certificats, informes i dictàmens

Medició d’edificis, solars i terrenys

Assessorament tècnic i urbanístic


Cargando datos. Un momento, por favor...